De veilige haven

Op een plek waar gevaarlijke stoffen, enorme schepen, zware machines en (chemische) industrie samenkomen kan er een hoop misgaan, ook op het water. Mogelijk met verstrekkende gevolgen voor de mensen die in de haven werken, de omgeving of het milieu. Daarom heeft veiligheid voor de Rotterdamse haven de hoogste prioriteit en dat vertaalt zich in het Team Safety van de veilige haven.

De veilige haven bestaat uit veel verschillende spelers. De (Rijks)Havenmeester van het Havenbedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid en orde op het water. Het Haven Coördinatie Centrum (HCC) ziet toe op de toelating van schepen en zorgt voor een veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer. In de twee verkeerscentrales werken verkeersbegeleiders, die alle schepen begeleiden met behulp van een radarsysteem. Vergelijk het maar met de luchtverkeersleiding op een vliegveld. Ook wordt de veiligheid vanaf het water gecontroleerd door patrouillevaartuigen. De loodsen gaan per schip of helikopter aan boord van grote schepen en helpen deze om de haven veilig binnen of uit te varen.

De inspecteurs van het Havenbedrijf controleren of schepen de regels rond veiligheid en milieu goed naleven. En omdat er in Rotterdam schepen vanuit de hele wereld aanleggen, houdt de Port Health Authority in de gaten dat er geen vreemde ziektes mee van boord komen. De Koninklijke Marine beschermt wereldwijd de handelsroutes en zorgt ervoor dat zo de schepen veilig de haven kunnen bereiken.

Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.