De veilige haven

Op een plek waar gevaarlijke stoffen, enorme schepen, zware machines en (chemische) industrie samenkomen kan er een hoop misgaan, ook op het water. Mogelijk met verstrekkende gevolgen voor de mensen die in de haven werken, de omgeving of het milieu. Daarom heeft veiligheid voor de Rotterdamse haven de hoogste prioriteit.

De (Rijks)Havenmeester van het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en orde op het water.

Het Haven Coördinatie Centrum (HCC) ziet toe op de toelating van schepen en zorgt voor een veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer. In de twee verkeerscentrales werken verkeersbegeleiders, die alle schepen begeleiden met behulp van een radarsysteem. Vergelijk het maar met de luchtverkeersleiding op een vliegveld. Ook wordt de veiligheid vanaf het water gecontroleerd door patrouillevaartuigen. De loodsen gaan per schip of helikopter aan boord van grote schepen en helpen deze om de haven veilig binnen of uit te varen.

De inspecteurs van het Havenbedrijf controleren of schepen de regels rond veiligheid en milieu goed naleven. En omdat er in Rotterdam schepen vanuit de hele wereld aanleggen, houdt de Port Health Authority in de gaten dat er geen vreemde ziektes mee van boord komen. De Koninklijke Marine beschermt wereldwijd de handelsroutes en zorgt ervoor dat zo de schepen veilig de haven kunnen bereiken.

Voorbeelden van deelnemers die zich bezig houden met de topic de veilige haven zijn Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.