Beleid goede doelen

De organisatie van de Wereldhavendagen is zich bewust van de maatschappelijke impact van het evenement en wil dan ook ruimte bieden aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Hier lees je hoe we dat doen en kan je een donatie doen.

De organisatie van de Wereldhavendagen nodigt jaarlijks drie ANBI’s uit, die daarmee grote zichtbaarheid krijgen tijdens het evenement en in de communicatie eromheen.

Om de ervaring van onze bezoekers te bewaken, is het uitgangspunt dat de geselecteerde organisaties een geïntegreerd onderdeel gaan uitmaken van de programmering van het evenement. Alleen collecteren onder het publiek is bijvoorbeeld niet toegestaan. De precieze invulling bepalen we uiteraard in goed overleg.

ANBI’s die graag vertegenwoordigd willen zijn bij de aankomende Wereldhavendagen, konden zich vóór 1 april 2024 kenbaar maken. De organisatie streeft ernaar om zo snel mogelijk terugkoppeling te geven, en de geselecteerde ANBI’s bekend te maken.

Voor organisaties die zich niet hebben aangemeld of die niet zijn geselecteerd, zijn er diverse opties om alsnog bij de Wereldhavendagen aanwezig te zijn, bijvoorbeeld als partner of reguliere deelnemer. Neem voor meer informatie of vragen hierover gerust contact op.

Contact opnemen
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.