Rotterdam = Leefbare haven

Foto: Siebert Swart/Havenbedrijf Rotterdam

De grootste haven van Europa ligt ook in een van de dichtstbevolkte gebieden. Een aantrekkelijke leefomgeving is belangrijk voor een toekomstbestendige haven, omdat het ervoor zorgt dat bedrijven en mensen zich er blijven vestigen. Daarom werkt de haven actief aan het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de regio.

Jarenlang verdween de haven uit de stad, maar nu Rotterdam steeds verder oprukt zijn er verschillende plekken waar havenactiviteit en wonen hand in hand gaan. Daarom neemt de Rotterdamse haven de relatie met de omgeving heel serieus. Het Havenomgevingsfonds stelt geld beschikbaar aan projecten die de negatieve impact van de haven op de leefomgeving verbeteren. De Taskforce Clean Sweep is een samenwerking van havenbedrijven, die zich inzet om vervuiling in het water en aan de oevers op te ruimen en tegen te gaan.

Daarnaast is er uiteraard veel aandacht voor de energietransitie. De haven wil in 2050 volledig emissievrij zijn, zodat iedereen in de regio schone lucht inademt. Door het gebruik van walstroom hebben inwoners van de stad geen last meer van vervuiling, stank- en geluidsoverlast van de dieselgeneratoren van aangemeerde binnenvaartschepen. Het is ook belangrijk dat de haven goed bereikbaar blijft. Daarom zorgen haven en gemeente voor frequent en duurzaam openbaar vervoer tussen de haven en de stad.

Dankzij een actief natuurbeleid is er bovendien veel meer groen in de haven dan je zou denken. De diverse natuurgebieden en getijdenparken, maar ook ecologische leidingstroken, kademuren en meerpalen hebben een gunstig effect op de biodiversiteit van het gebied. Hierdoor is de haven een perfecte leefomgeving voor kustvogels, padden en hagedissen, vlinders, bijzondere planten en bloemen, marterachtigen, vissoorten en zeehonden. Op de Landtong Rozenburg vind je zelfs Schotse hooglanders.

De diverse wandel- en fietsroutes in de haven en stranden op Maasvlakte 2 zijn dan ook perfect voor natuurliefhebbers en recreatie. Samen met partners in de regio zorgt de haven ervoor dat het water van de Nieuwe Maas van goede kwaliteit blijft, zodat het geschikt is voor zwemmers en watersporters. Ook voormalige stadshavens zoals de Rijn- en Maashaven worden de komende jaren getransformeerd tot groene oases in de stad.

Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.