Rotterdam = Veilige haven

Op een plek waar gevaarlijke stoffen, enorme schepen, zware machines en (chemische) industrie samenkomen kan er een hoop misgaan, ook op het water. Mogelijk met verstrekkende gevolgen voor de mensen die in de haven werken, de omgeving of het milieu. Daarom heeft veiligheid voor de Rotterdamse haven de hoogste prioriteit.

De Havenmeester is hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid in de haven. In het Haven Coördinatie Centrum (HCC) zorgen verkeersleiders voor veilig havenverkeer. Dat doen ze in nauwe samenwerking met de loodsen, die aan boord gaan bij grote schepen en helpen om veilig de haven in en uit te varen. Naleving van de veiligheidsregels wordt op het water gecontroleerd door patrouillevaartuigen en inspecteurs.

Als er onverhoopt toch iets mis gaat, zoals bijvoorbeeld bij een brand, staat 24/7 de Maritime Incident Response Group paraat om in te grijpen. Ook hangen er in de haven zo’n 250 ‘elektronische neuzen’ die alarm slaan wanneer ze gevaarlijke stoffen in de lucht vinden. De Port Health Authority checkt of er geen tropische ziektes mee van boord komen bij de schepen en lading uit de hele wereld.

Als belangrijk logistiek knooppunt trekt de haven helaas ook criminaliteit aan. Op water en land werken kustwacht en douane aan het onderscheppen van criminele activiteiten zoals drugssmokkel. Ze worden geholpen door fysieke en digitale beveiligingsapparatuur. Bijvoorbeeld de scanner die de inhoud van zeecontainers controleert zonder ze open te maken. Ook is de Rotterdamse haven een doelwit voor cyberaanvallen. FERM is het samenwerkingsverband van bedrijven en de haven om dit tegen te gaan. Verdachte situaties worden onderzocht door het Haven Cybermeldpunt.

Maar veiligheid houdt natuurlijk niet op bij de grenzen van het havengebied. De Koninklijke Marine is wereldwijd actief met het beschermen van handelsroutes en zorgt er zo voor dat schepen veilig de Rotterdamse haven kunnen bereiken. De haven werkt bovendien nauw samen met de Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio om de veiligheid van de omliggende regio te waarborgen en incidenten te bestrijden.

Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.