Rotterdam = Duurzame haven

Als grootste haven van Europa is Rotterdam een belangrijk transportknooppunt met veel industrie. Al die bedrijvigheid heeft impact op het milieu. Daarom loopt de haven voorop in de energietransitie. De uitstoot van CO2 wordt tot 2030 met 55% verminderd, in 2050 wil de haven volledig emissieloos zijn.

De Rotterdamse haven speelt een voortrekkersrol in de transitie naar schone energie. Je vindt er dan ook talloze voorbeelden van verduurzaming, nieuwe energiebronnen en circulaire technologie. Steeds meer energie in de haven wordt geleverd door windmolenparken op de Noordzee en alle verlichting bestaat uit energiezuinige ledlampen. Veel havenbedrijven zijn actief in de circulaire economie, door gericht materialen in te zamelen en te recyclen.

Steeds meer schepen in de haven maken gebruik van elektriciteit of schone(re) brandstoffen als LNG of methanol. Hetzelfde geldt voor vervoersmiddelen die de goederen verder het achterland in brengen. Het is de bedoeling dat in 2030 de aangemeerde container- en passagiersschepen walstroom gebruiken. Dit zijn stroompunten aan de kade die vervuilende dieselgeneratoren overbodig maken. Binnenvaartschepen gebruiken ze momenteel al volop. Er zijn daarnaast diverse initiatieven om scheepvaart en transport efficiënter te maken, waardoor brandstofverbruik en uitstoot worden teruggedrongen.

Bovendien vinden er verschillende grootschalige, innovatieve energietransitie-initiatieven plaats. ‘Porthos’ is een van de grootste duurzaamheidsprojecten in Nederland. Vanaf 2024 wordt jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 uit de haven opgevangen in een gasveld onder de Noordzee, zodat het niet in de atmosfeer komt. Restwarmte van de haven wordt al gebruikt om woningen in de regio te verwarmen en is binnenkort ook geschikt voor kantoren en kassen.

Ook werkt de haven met partners aan de aanleg van een waterstofnetwerk, waardoor Rotterdam een belangrijk doorvoerpunt wordt voor deze veelbelovende schone brandstof. Op de Maasvlakte komt bovendien een ‘conversiepark’, waar waterstof wordt geproduceerd met behulp van elektriciteit van de windmolenparken. Hiermee zet de haven grote stappen richting een klimaatneutrale toekomst.

Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.