Disclaimer & Cookieverklaring

Disclaimer

De informatie op Wereldhavendagen.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Wereldhavenfestival (hierna: WHF). WHF besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van Wereldhavendagen.nl, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. WHF verstrekt door middel van deze website louter informatie over het door haar georganiseerde jaarlijkse festival, de Wereldhavendagen in Rotterdam en de daarbij behorende publieksdiensten. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Stichting Wereldhavenfestival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of de daar aangeboden diensten.

Stichting WHF, haar bestuurders en directeur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie of diensten.

Op verschillende plaatsen op Wereldhavendagen.nl kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Verwijzingen naar sites die niet door WHF worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel WHF uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door WHF worden onderhouden wordt afgewezen.

Verwijzing op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Cookie verklaring

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook deze website maken gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies worden op deze website gebruikt?

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn:
1. Functionele/technische cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken
Wij maken gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of je een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we de website/webapplicatie verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

3. Cookies van externe partijen
Binnen de website/webapplicatie kunnen we gebruik maken van Facebook, Youtube, Hyves, Twitter en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video’s en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze website/webapplicatie te plaatsen. Op hun beurt analyseren
deze externe partijen het klikgedrag.

Cookieverklaring

Hoe kan ik cookies compleet uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Cookies uitzetten:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Google Analytics statistieken uitschakelen

Google Analytics biedt een browser add-on welke communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) script om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.
Deze add-on kan gedownload worden.