Visserij

Nederlandse vissers zijn koplopers in innovatie en duurzaamheid. De familiebedrijven achter VisNed en EMK zetten zich in voor goed, gezond en veilig voedsel uit de Noordzee en Waddenzee.

VisNed is de grootste (inter)nationale belangenbehartiger voor de Nederlandse visserijsector, een koepelorganisatie voor producentenorganisaties uit alle windstreken. VisNed werkt nauw samen met collega-belangenbehartigers in binnen- en buitenland, en onderhoudt goede relaties met alle betrokken stakeholders; van overheden en wetenschappers tot NGO’s.

EMK staat voor ‘Eendracht Maakt Kracht’, een actiegroep van vissers opgericht om met publieksvriendelijke acties aandacht te vragen voor de aanlandplicht, gesloten gebieden en windparken. EMK geeft een gezicht aan de families die leven van en mét de Noordzee en Waddenzee!

Vissen is jagen, met als doel: gezond, duurzaam en eerlijk voedsel voor landrotten en liefhebbers. Visserijondernemer wordt je niet, dat ben je!