Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.000 leden.

Transport en Logistiek Nederland werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. Wij ondersteunen en verbinden ondernemers in de transport- en logistieksector.
– TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.
– TLN heeft veel specialistische kennis en expertise op het gebied van transport en logistiek.
– TLN verbindt haar leden en biedt een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld door ondernemers.
– TLN is de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland en voert cao-onderhandelingen om te zorgen voor een verantwoorde cao voor haar leden.
– TLN is het aanspreekpunt voor en over de sector.
– TLN biedt inkoopvoordeel en speciale voorwaarden voor leden dankzij collectieve afspraken met leveranciers en partners.

TLN is een gezaghebbende gesprekspartner voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport in het bijzonder. Ons doel is om met draagvlak van onze leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Hiertoe moeten we een beweging op gang brengen. Dit doen we door van buiten naar binnen te denken. Het verbinden van onze leden staat hierbij centraal, net als het bieden van gerichte en kwalitatief hoogwaardige collectieve en individuele diensten.
TLN is naar haar leden toe de partij die dient, ondersteunt, vragen beantwoordt en problemen helpt op te lossen. Als coördinator brengt TLN de ketenpartijen samen om knelpunten te bespreken en (innovatieve) oplossingsrichtingen aan te dragen. Naar de samenleving toe wordt van TLN een leidende rol gevraagd; TLN doet dan ook volop mee aan maatschappelijke discussies en laat zien wat de bijdrage van de sector kan zijn bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst.

Bezoek website
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.