Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. Wij ondersteunen en verbinden ondernemers in de transport- en logistieke sector.

TLN is naar haar leden toe de partij die dient, ondersteunt, vragen beantwoordt en problemen helpt op te lossen. Ook is TLN de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland en voert cao-onderhandelingen om te zorgen voor een verantwoorde cao voor haar leden.

Daarnaast is TLN een gezaghebbende gesprekspartner voor overheid en politiek, ketenpartners en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport. Ons doel is om met draagvlak van onze leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Hiertoe moeten we een beweging op gang brengen. Dit doen we door van buiten naar binnen te denken.

De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst.

Bezoek website
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.