Safetyboat.nl

Safetyboat.nl is gespecialiseerd in veiligheid en ondersteuning vanaf het water. Zo verzorgen zij o.a. reddingsboten en -teams tijdens evenementen en werkzaamheden langs het water. Bv. in de petrochemische industrie of tijdens de bouw van tunnels, bruggen en sluizen. Met behulp van de nieuwste techniek wordt dagelijks gezorgd voor veiligheid op en rond het water.

Naast het zorgen voor veiligheid zorgt Safetyboat.nl ook voor ondersteunende taken vanaf het water. Zo zijn werkboten, schippers en patrouillevaartuigen dagelijks op het water voor het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden. Van het varen met landmeetkundigen tot het ondersteunen van een filmcrew. Daarbij leveren wij schippers en specialisten in combinatie met eigen vaartuigen of voor vaartuigen van de opdrachtgever.

Een wereld zonder drenkelingen. Het is een mooi streven waar we iedere dag hard voor werken. Niet alleen door in te grijpen bij noodgevallen, maar ook door het maken goede risicoanalyses, het vergroten van bewustwording en het geven van trainingen. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan veilig werken en recreëren vanaf en langs het water.

Bezoek website

Andere activiteiten

Bekijk hier een fotoserie van Safetyboat.
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.