Rijkswaterstaat V.W.M.

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten.

Het werd opgericht in 1798 als Bureau voor den Waterstaat en vanaf 1848 opereert het onder de naam Rijkswaterstaat. Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Het verkeersmanagement op de (vaar)wegen en het watermanagement worden gebundeld in het landelijke organisatieonderdeel Verkeer- en Watermanagement (VWM) binnen RWS.

De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer (“droge waterstaat”), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen (“natte waterstaat”) en de bescherming tegen overstromingen.