Rijkswaterstaat Zee en Delta | Rijksrederij

Zee en Delta is een regionaal dienstonderdeel van Rijkswaterstaat. Wij voeren werkzaamheden uit voor de Noordzee, Zeeland en Caribisch Nederland. Onze hoofdtaak is het beheer en onderhoud van ons areaal in die gebieden. Daarbij richten we ons op het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet, de watersystemen en het IV/ICT-netwerk.

De Rijksrederij is onderdeel van RWS Zee en Delta. Wij beheren en onderhouden ongeveer 120 specialistische schepen. Deze vaartuigen worden, al dan niet met bemanning, ingezet voor onze opdrachtgevers voor taken zoals vaarwegmarkering, patrouille, meten, visserijbeheer en -onderzoek. Naast de collega’s op kantoor, zijn de bemanningsleden eveneens in dienst van de Rijksrederij. Met z’n allen werken we aan effectieve en efficiënte dienstverlening voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Douane, Kustwacht en Rijkswaterstaat, die naast werkgever ook opdrachtgever is.