Stichting PWER.ME faciliteert de transitie van welvaart naar welzijn door alle onderliggende transities, zoals bijvoorbeeld die van Mobiliteit, Energie, Financiën en Gezondheid te stimuleren. De stichting voert de directie van het E-Mobility forum (ter land, ter zee en in de lucht) van Diplomatic Council (onderdeelvan de VN).

Volgens stichting PWER.ME ervaren mensen ‘welzijn’ als ze meedoen en invloed uitoefenen op een duurzame leefomgeving en economie.

PWER.ME promoot tijdens de Wereld havendagen een aantal producten en product innovaties die bijdragen aan een duurzame wereld en economie waar iedereen aan mee kan doen.

ANXTROM

PWER.ME gebruikt het Anxtrom platform om grote duurzame projecten deelbaar te maken, waardoor iedereen die deelneemt, kan profiteren van de transitie naar bijvoorbeeld duurzame energie en duurzame mobiliteitsoplossingen.

PURITY

PWER.ME wil de mens bewust maken van een gezonde, duurzame levensstijl. Deze levensstijl zal het welzijn van mens, dier en natuur bevorderen.

UPVOLT

PWER.ME vindt het belangrijk dat energie zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt en lokaal wordt verbruikt. Het genereren van energie dient zo ‘schoon’ mogelijk te geschieden. UPVOLT zoekt naar de nieuwste technische innovaties op dat gebied en installeert duurzame energie installaties  (thermisch en elektrisch) voor zowel individuen als voor bedrijven.

E-ZR PWER

PWER.ME start ook diverse internationale projecten die met hulp vanuit Nederland een bijdrage leveren aan het welzijn van de mensen in het betreffende land. In Srilanka helpt PWER.ME via E-ZR PWER met het opwekken van zonne-energie en de aanleg van de laadinfrastructuur (PWER-Hubs) voor elektrische scooters, tuktuks en auto’s.

 

Bezoek website
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.