Project Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlek

Jaarlijks varen meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. De rivier is voor sommige schepen te ondiep.
Voor een optimale bereikbaarheid van de haven moeten de Nieuwe Waterweg en de Botlek anderhalve meter dieper worden, over een lengte van vijfentwintig kilometer.

Daarom hebben Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam de handen ineen geslagen om de Nieuwe Waterweg en de Botlek te verdiepen.

Met de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek werken Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan een goede kwaliteit van het vaarwegennet, een goede bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied en daarmee aan een goede internationale concurrentiepositie voor de haven. En dus goed voor de Nederlandse economie!

Voor meer informatie over het project:
www.portofrotterdam.com/verdieping
www.rijkswaterstaat.nl/verdieping-nieuwe-waterweg