Nederland Maritiem Land

St. Nederland Maritiem Land (NML) is de netwerkorganisatie van de maritieme sector en is in 1997 uit de markt ontstaan, in het verlengde van het toen nieuwe Nederlandse scheepvaartbeleid.

Het verbindt alle bedrijven die werkzaam zijn in de maritieme deelsectoren met elkaar en met de overheid en de kennisinstellingen. De toegevoegde waarde van de stichting zit in versterking van de individuele maritieme branches door gezamenlijk branche-overstijgende initiatieven te nemen. NML promoot Nederland als maritieme natie. Het beschikt over maritieme kennis en heeft een groot relatienetwerk. De organisatie wordt privaat gefinancierd en op projectbasis wordt getracht cofinanciering binnen te halen, dat volledig aan de projecten besteed zal worden. Individuele toonaangevende maritieme bedrijven en  brancheverenigingen dragen de structuur van NML en samen vormen ze een breed bestuur dat de gehele maritieme sector weerspiegelt. De NML leden zijn vertegenwoordigers van de 12 deelsectoren: binnenvaarthavensmarinemaritieme dienstverleningmaritieme kennisinstituten, maritieme toeleveranciersoffshore, scheepsbouw, visserijwaterbouwjachtbouw / watersportindustrie en zeescheepvaart.

Bezoek website

Andere activiteiten

Werken bij Nederland Maritiem Land? Bekijk hier waar je de opleidingsgids kan vinden.
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.