Kustwacht Nederland

De Kustwacht staat voor veiligheid en dienstbaarheid op de Noordzee. Denk hierbij aan maritieme hulpverlening, opsporing en reddingsacties (‘search and rescue’), incidentbestrijding en vaarwegmarkering.

Onder veiligheid valt ook het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen. Daarom werken binnen de Kustwacht diensten als de politie, Douane en Koninklijke Marechaussee samen aan de toezicht op de Noordzee. De Kustwacht heeft middelen als helikopters, patrouillevaartuigen en -vliegtuigen tot de beschikking.