Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine staat voor vrede en veiligheid op en vanuit zee. Elke dag zetten vloot- en marinierseenheden zich hiervoor wereldwijd in. Naast het beschermen van ons eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, doet de marine nog veel meer in het belang van Nederland.

Samen met onze internationale partners bestrijden we wereldwijd bronnen van instabiliteit in onder andere Mali, Irak en Afghanistan. In de wateren rond Somalië houdt de marine de zeeroutes vrij door piraterij te bestrijden. Ook levert het Korps Mariniers zwaar bewapende militaire beveiligingsteams om kwetsbare koopvaardijschepen te beschermen. In het Caribisch gebied zetten vloot en mariniers zich in om drugssmokkel tegen te gaan. In alle delen van Nederland staan we 24 uur per dag paraat met antiterrorisme eenheden van het Korps Mariniers, schepen van de wacht, havenbeschermingseenheden, de Defensie Duikgroep, de Marine Spearhead Task Unit en diverse andere eenheden om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast ruimt de marine wekelijks oude explosieven op de Noordzee, voeren wij reddingsacties uit op zee én brengen wij de zeebodem in kaart.