IN-CITE/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Actief op

Combined Shape
Vr. 1, Za. 2 & Zo. 3 Sep 2023
Bekijk programma

IN-CITE (voorheen Bureau Voorlichting Binnenvaart) zet zich namens de sector in om meer bekendheid te geven aan vervoer over water als relatief milieuvriendelijke en goedkope transportwijze. Bij de uitvoering van de communicatieactiviteiten richt IN-CITE zich op alle doelgroepen die voor de bedrijfstak van belang kunnen zijn, zoals jongeren, verladers, politici en het media. Daarnaast worden verladers binnen het project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart door ervaren adviseurs middels logistiek advies op maat begeleid naar het water.

Daarnaast werkt IN-CITE (voorheen Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB)) in zowel nationaal als internationaal verband aan een toekomstbestendige binnenvaartsector. Samenwerken zit diep verankerd in ons DNA: met toeleveranciers van de sector, met eindgebruikers en met diverse overheids- en kennisinstellingen. Projectmatig bouwen we continu aan ons kennispeil. Regelmatig wordt dan ook een beroep gedaan op onze expertise, bijvoorbeeld om een goede aanpak te helpen ontwikkelen voor de aanstaande energietransitie. Ook is IN-CITE een veelgevraagde partij binnen Europese onderzoeks- en innovatieprojecten.

Ook is IN-CITE (voorheen Bureau Telematica Binnenvaart (BTB)) het onafhankelijke kennis- en ontwikkelcentrum op het gebied van ICT rondom binnenvaart, vaarwegen en logistiek. Daarbij gaat het naast ICT ook over telematica, automatisering, mobiele communicatie en datagebruik.

Op dit vlak introduceert, stimuleert, faciliteert, agendeert, signaleert én begeleidt IN-CITE de aansluiting van de binnenvaart op de digitale vaarweg, zowel in Nederland als in Europa. Digitale transformatie is nodig om te komen tot een intelligent transportsysteem als onderdeel van synchromodale ketens en RIS ‘enabled’ Verkeersmanagement.

Bezoek website
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.