Het Nationaal MS Fonds

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS, nu en in de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van drie pijlers: onderzoek, voorlichting en coaching.

Onderzoek – Er is geen oplossing voor MS. Daarom initiëren en financieren we wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en genezing van MS. Een wetenschappelijke raad keurt de onderzoeken vooraf goed. Kijk voor een actueel overzicht van lopende onderzoeken naar MS op de pagina Onderzoek naar MS.
Voorlichting – Het Nationaal MS Fonds heeft sinds de oprichting in 1993 een nationale functie als dé MS-expert. We vinden het belangrijk om mensen met MS en hun naasten voorlichting te geven over de ziekte. We geven verschillende brochures uit met informatie over onder andere symptomen, erfelijkheid en zwangerschap. Daarnaast versturen we vier keer per jaar ons magazine MS Leeft aan donateurs, zorgverleners en -instellingen. Op de jaarlijkse Nationale MS Dag in november nodigen wij MS-experts uit om lezingen en workshops te verzorgen.
Coaching – Een belangrijk deel van onze missie is het kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Dit zie je terug in onze activiteiten, waaronder de zeilweekenden en het Can Do Behandelprogramma.