Het Keringhuis Publiekscentrum Water

Het Keringhuis, Publiekscentrum Water is hét informatiecentrum over hoogwaterbescherming in Zuid-Holland en over de indrukwekkende Maeslantkering. De Maeslantkering is het sluitstuk van de Deltawerken en was gereed in 1997.

De kering beschermt 2 miljoen mensen en een belangrijk deel van de Nederlandse economie: de haven van Rotterdam. Tijdens je bezoek aan het Keringhuis vertellen onze gidsen je alles over de manier waarop wij ons beschermen tegen hoog water van de Noordzee en de grote rivieren die door Nederland lopen.