Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt de grootste en modernste haven van Europa. Een haven waar je niet alleen goed zit als je schipper bent, een lading wilt vervoeren of een bedrijf wil vestigen, maar ook als je leuke dingen wilt ondernemen. De haven is met zijn stoere en verrassende gezichten een plek met talloze mogelijkheden!

Duurzaamheid, digitalisering en innovatie zijn belangrijke pijlers voor het Havenbedrijf. De haven en handelsstromen worden zodoende nog efficiënter. Zo wordt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau versterkt. Bovendien maakt Het Havenbedrijf zich hard voor een schonere haven en draagt het bij aan een gezonde en groenere leefomgeving, nu en in de toekomst. Natuurlijk blijft daarbij de focus op de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart behouden, een belangrijke kerntaak.

Bezoek website

Bijzonderheden

  • Aantal werknemers: ca. 1.300
  • Omzet: ca. € 842 miljoen.
  • Oppervlakte havengebied: ca. 12.500 ha 
(land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen).
  • Lengte havengebied: ruim 40 km.
  • 
Werkgelegenheid: 500.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect) in Nederland.
  • Goederenoverslag: ca. 439 miljoen ton goederen per jaar.
  • Scheepvaart: ca. 28.000 zeeschepen en ca. 90.000 binnenvaartschepen per jaar.
  • 
Toegevoegde waarde: € 30,6 miljard (direct en indirect), 3,2% van het BBP.
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.