Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Havenbedrijf Rotterdam werkt aan de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit.

Het Havenbedrijf is daarom voortrekker in de transitie naar duurzame energie en maakt de haven en handelsstromen nog efficiënter met de inzet van digitalisering. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer & exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven:

Havenbedrijf Rotterdam: ca. 1.200 werknemers, omzet ca. € 710 miljoen.

Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km. Werkgelegenheid: (direct en indirect) 385.000 arbeidsplaatsen. Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en 120.000 binnenvaartschepen per jaar. Toegevoegde waarde: (direct en indirect) ruim € 45,6 miljard, ruim 6,2% van het BBP.