Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. (EECV)

Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. (EECV) is het grootste en één van de modernste overslagbedrijven van massagoed in Europa.

EECV is eigendom van de Duitse staalindustrie (thyssenkrupp Steel AG en Hüttenwerke Krupp Mannesmann Gmbh) en heeft als doel de aanvoerstromen van de staalindustrie logistiek te optimaliseren. Op jaarbasis wordt ca. 22,5 miljoen ton ijzererts en kolen overgeslagen ten behoeve van ijzer- en staalbereiding. Met haar terrein van ongeveer 100 hectare in het Europoortgebied van de Rotterdamse haven ligt EECV gunstig voor haar Duitse afnemers in het Ruhrgebied. Afvoer vindt voornamelijk plaats via de binnenvaart. Vanwege een goede ontsluiting aan het spoor worden de massagoederen ook per trein vervoerd.

Daarnaast kan op de locatie van 100 hectare (42 hectare erts en 58 hectare kolen) 3 miljoen ton erts en 1,3 miljoen ton kolen opgeslagen worden. EECV beheert dus niet alleen de overslag voor de staalproducenten aan de Rijn en de Ruhr, maar fungeert tegelijkertijd als hun voorraadterrein. Het opslagterrein wordt begrensd door het Calandkanaal met een 1.100 meter lange zeekade. De kade biedt plaats aan drie zeeschepen met een diepgang tot 23 meter. Aan de zuidkant van de terminal ligt de Dintelhaven met een 900 meter lange kade. Aan deze kade staan drie lichterbeladers voor de binnenvaartschepen. De nauwgezette verlading in duwbakken, welke plaatsvindt via zusterbedrijf thyssenkrupp Veerhaven en over de Rijn naar de hoogovens in Duisburg getransporteerd wordt, waarborgt EECV als belangrijke schakel in de logistieke keten.

Bezoek website
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.