Educatief Informatie Centrum

EIC Mainport Rotterdam (EIC) is het educatief informatie centrum van de Rotterdamse haven. Dagelijks bezoeken onderwijsinstellingen in de gehele onderwijskolom met hun leerlingen en studenten de Rotterdamse haven en het EIC.

Zij ontdekken en beleven de haven en de vele mogelijkheden er te werken via ons havenprogramma dat bestaat uit o.a. lesmaterialen, bedrijfsbezoeken, gastlessen, de interactieve havenexpositie en doe-activiteiten. Zo worden leerlingen ondersteund bij het maken van een bewuste opleidings- en beroepskeuze. Met ons havenprogramma bieden we een doorlopende voorlichtingslijn over de haven aan voor het PO, VO, MBO, HBO en WO. Belangrijk want bedrijven in de haven hebben behoefte aan voldoende goed opgeleid personeel. Tevens zijn wij een verbindende schakel naar andere partijen in relatie tot kennis en voorlichting over de haven.