DIMCO

DIMCO staat voor DEME Infra Marine Contractors. DIMCO is gevestigd in de Zeehaven van Dordrecht, onderdeel uitmakend van het Belgische DEME. DEME is, net als GEKA altijd al was, onderdeel van de groep CFE.

DIMCO is begin 2016 ontstaan door een fusie van de civieltechnische bedrijven binnen de groep CFE. GEKA, als onderdeel van DIMCO, was sinds 1885 als middelgroot aannemersbedrijf actief in de civiele techniek, gespecialiseerd in waterbouwkundige constructies. In 2015 vierde GEKA zijn 130 jarig jubileum. Maar sinds 1-1-2016 is GEKA dus DIMCO.

Met de eigen engineeringafdeling, bestaande uit ervaren civiel technische constructeurs en tekenaars, is DIMCO in staat om, volledig zelfstandig en turn-key, infra en marine projecten te ontwerpen, construeren en te realiseren.