DCMR Milieudienst Rijnmond

Actief op

Combined Shape
Vr. 1, Za. 2 & Zo. 3 Sep 2023
Bekijk programma

DCMR Milieudienst Rijnmond, voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving

DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en dertien gemeenten in de regio Rijnmond. DCMR zet zich in voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving voor de 1,2 miljoen inwoners van de Rijnmondregio. We stellen milieuregels op voor bedrijven in de regio en controleren op de naleving van deze milieuregels en andere wet- en regelgeving. Daarnaast geeft DCMR adviezen aan overheden over ruimtelijke plannen met als doel een toekomstbestendig gebruik van de fysieke leefomgeving

Focus en taken van DCMR
Het werk van DCMR richt zich op het waarmaken van deze gezamenlijke ambities. Als omgevingsdienst verlenen we vergunningen aan bedrijven, houden we toezicht op de naleving van de milieuregels, en handhaven we als de regels worden overtreden. Daarnaast hebben we een adviserende rol op thema’s als bodembescherming, het beperken van geluidhinder, luchtkwaliteit en veiligheid. Ook adviseert DCMR bij het opstellen van ruimtelijke plannen en zijn we betrokken bij maatschappelijke opgaven als de circulaire economie en de energietransitie.

Brzo-bedrijven
Speciale aandacht gaat uit naar de meest risicovolle bedrijven, zoals raffinaderijen, chemiebedrijven en bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Voor die bedrijven gelden extra strenge voorschriften. Nederland kent vierhonderd van deze zogenoemde Brzo-bedrijven. Het toezicht op deze risicobedrijven is in Nederland ondergebracht bij enkele gespecialiseerde diensten, waaronder DCMR. DCMR is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij 140 Brzo-bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

DCMR is vijftig jaar geleden opgericht als samenwerkingsverband van de Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Bezoek website

Bijzonderheden

DCMR- de volgende 50 jaar
In 2022 bestond DCMR 50 jaar. Maar bij DCMR Milieudienst kijken we graag vooruit! Wat kunnen en moeten we de komende vijftig jaar samen voor elkaar krijgen? Kijk https://www.dcmr.nl/dcmr-de-volgende-50-jaar

Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.