Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp B.V.

Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp B.V. is een zelfstandig familiebedrijf. Ons motto is bescheidenheid en dat combineren wij met flexibiliteit, continuïteit en kwaliteit. Onze filosofie is er niet op gericht om groot te worden, maar bovenal zoeken wij voortdurend naar verbeteringen en efficiëntie. Wij kennen onze klanten en bieden hen een overzichtelijke organisatie met korte daadkrachtige lijnen.

Van der Kamp verzorgt een demonstratie met een sleephopperzuiger die wordt ingezet door Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat voor bijvoorbeeld het winnen van zand op de Noordzee en het verrichten van baggerwerkzaamheden op de Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en in het beheergebied van Havenbedrijf Rotterdam.