Ontmoet de e-nose!

Een e-nose is een combinatie van sensoren die veranderingen in de luchtsamenstelling waarneemt en de informatie daarover draadloos naar een centrale server stuurt. Dit om geurhinder effectief te bestrijden en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen vroegtijdig te signaleren. Momenteel telt de haven meer dan 250 elektronische neuzen. Het (w)e-nose netwerk levert een belangrijke bijdrage aan de veilige haven!

Foto: Fotograaf Marc Nolte