Jong talent

De studenten aan het woord:
Wij zijn Hanna Scholte, Laura Stappers, Fenna van Oevelen, Ilsa Spreen en Maarten Spoelder en wij zijn studeren allen Tourism Management aan Hogeschool Inholland. Voor onze derdejaars minor Tourist Experiences hebben we de opdracht gekregen om een escape room beleving te creëren, die mogelijk deel uit gaat maken van de Wereldhavendagen 2021. Tijdens dit proces worden wij ondersteund en begeleid door Wereldhavendagen Academy.

Ons team is samengesteld uit studenten van verschillende locaties. Zo studeren Hanna, Fenna en Maarten in Rotterdam, terwijl Laura en Ilsa hun studie volgen op de locatie in Haarlem. De samenstelling van de groep is bewust gekozen, omdat wij denken dat dit waarde geeft aan dit project. Studenten uit Rotterdam hebben bepaalde aspecten namelijk op een andere manier geleerd dan studenten uit Haarlem. Dit resulteert in een uitwisseling van kennis en op deze manier kunnen we van elkaar leren.

Uiteraard is ons doel tijdens dit project om het winnende concept voor een escape room te creëren, zodat er een grote kans is dat deze daadwerkelijk kan worden neergezet tijdens de Wereldhavendagen. De uitdaging hierbij is om de kosten laag te houden en deze escape room voor de zekerheid ‘coronaproof’ te maken. Met onze groep zullen wij hard werken aan dit doel, waarbij de verschillende kwaliteiten van ons zullen helpen. Onze groep beschikt over kwaliteiten zoals: creativiteit, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid.

We kijken er naar uit om de escape room te gaan ontwikkelen in samenwerking met de Wereldhavendagen, waarbij de relatie met de Wereldhavendagen ook draait om het delen van kennis.

Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.