De logistieke haven

Die tientallen tonnen aan goederen en containers die dag in, dag uit de Rotterdamse haven binnenkomen, moeten natuurlijk ook allemaal ergens naartoe. Hoe is het mogelijk dat zo’n grote haven niet verandert in een chaos? Dat vraagt om complexe en haarfijn op elkaar afgestemde logistieke processen.

Rotterdam kon zo’n grote haven worden door de combinatie van een gunstige locatie in Europa, de connecties met andere havens en de verbindingen met het achterland. De rederijen in de haven varen van en naar Rotterdam vanuit meer dan duizend andere havens wereldwijd. Omdat Rotterdam een zeehaven is zonder sluizen en laag- of hoogwater, kunnen schepen 24 uur per dag en zeven dagen per week aanleggen. Daar komt nogal wat bij kijken. Denk aan de loodsen die de schepen de haven in en uit begeleiden, de enorme kranen op de containerterminals of de douane die binnengekomen goederen razendsnel inspecteert.

Alle partijen en technologie in de haven werken samen om het laden en lossen van schepen zo snel, veilig en efficiënt te laten verlopen. Via een complex netwerk van containerterminals en –depots, enorme kranen en kilometers aan wegen, spoorlijnen en pijpleidingen, worden de goederen snel gelost, geregistreerd en van de schepen en terminals naar een opslagplaats gebracht.

Vanaf hier kunnen ze vervolgens snel verder worden verspreid. Via de weg, het spoor, rivieren of pijpleidingen vinden ze hun weg naar meer dan vijfhonderd miljoen consumenten op de rest van het continent. Daarmee is Rotterdam met recht ‘de toegangspoort naar Europa’.

Voorbeelden van deelnemers die zich bezig houden met de topic de logistieke haven zijn Transport Logistiek Nederland , Bureau Voorlichting Binnenvaart en Broekman Logistics.