De grootste haven

Rotterdam is de grootste haven van Europa, en zelfs een van de grootste havens ter wereld. Maar hoe groot is groot? We zullen een poging doen om een voorstelling te maken van de gigantische hoeveelheid goederen en schepen die jaarlijks de Rotterdamse haven in- en uitgaan. 

Het totale oppervlakte van de Rotterdamse haven is 12.600 hectare. Dat zijn ruim 25.000 voetbalvelden. In totaal kwamen er in 2017 in de haven 30.000 zeeschepen en 105.000 binnenvaartschepen langs: samen ruim 135.000, of gemiddeld meer dan 370 per dag. Al die schepen moeten naar binnen via de NieuweWaterweg of de Nieuwe Maas, ergens aanleggen, gelost en geladen worden, en weer op weg.

De goederen op de schepen zijn onder te verdelen in droog massagoed (zoals ijzererts, graan of zand), nat massagoed (zoals vloeibare chemicaliën of olie), breakbulk (bijvoorbeeld auto’s, of onderdelen van windmolens) en last but not least containers, daarvan gaan er bijna 14 miljoen door de Rotterdamse haven.

Vorig jaar kwam er zo’n 324 miljoen ton goederen via Rotterdam het land binnen en vertrok er zo’n 143 miljoen ton. Bijna de helft van wat binnenkomt, bestaat uit nat massagoed. De vertrekkende goederen zitten vooral in containers: bijna 71 miljoen ton in een kleine 7 miljoen standaardcontainers. In totaal ging er in 2017 dus ruim 467 miljoen ton goederen door de haven.

Stel je even voor dat je een gebied hebt van 25.000 voetbalvelden, waar iedere dag 367 schepen in- en uitgaan en die het materiaal lossen om 175 Eiffeltorens mee te bouwen? Zó groot is de Rotterdamse haven. En dat niet alleen: hij wordt elk jaar groter.

Voorbeelden van deelnemers die zich bezig houden met de topic de grootste haven zijn APM Terminals B.V. en Van Oord Dredging and Marine Contractors bv.