Favoriet
Terug naar overzicht

Op natuurexpeditie per eigen fiets over de Maasvlakte

Details

Combined Shape
Za. 2 Sep 2023
Combined Shape
11:30 uur (duurt 04:00 uur)
Excursies
Havenbedrijf Rotterdam
Tickets vanaf €18,50

In het Rotterdamse haven- en industriegebied is verrassend veel natuur te vinden.

Brede stroken land boven pijpleidingen, bermen en uitgeefbare terreinen: flora en fauna vinden op deze plekken genoeg ruimte om te floreren. Zelfs beschermde soorten zijn in het havengebied te vinden. Gebiedskenner Walter Langendoen vertelt je erover tijdens deze fietsexcursie. Zo kom je onder meer langs de Vogelvallei op de Maasvlakte. Vogels hebben hier 21 hectare de ruimte om in alle rust te foerageren, broeden en rusten. De fietsexcursie start en eindigt op het parkeerterrein van informatiecentrum FutureLand.

Ook ontwikkelt zich een natuurlijk duinlandschap op Maasvlakte 2 met typische duinvegetatie, zoals biestarwegras, helmgras, duindoorn- en vlierstruwelen, maar ook met duingrasland en natte duinvalleisoorten als orchideeën, parnassia en teer guichelheil. Het gebied vormt de habitat voor de rugstreeppad en zandhagedis en voor kolonievogels, zoals meeuw, stern en kluut, maar ook strand- en bontbekplevier en tapuit.

Bijzonderheden
  • Op basis van eigen fiets.
  • Zelfstanding naar FutureLand. Hier is voldoende parkeergelegenheid.
  • Zorg voor geschikte kleding en eventueel zonnebrand.

Tickets

za. 2 sep 2023
11:30 - 15:30
Fietsexcursie
Combined Shape
Betaald
FutureLand
Europaweg 902
3199 LC, Maasvlakte Rotterdam
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.