Wij zijn Alphatron Marine

De ontwikkelingen in de maritieme wereld gaan snel. Heel snel. Maar wij gelukkig ook!

Wij zijn er om uw bedrijf te helpen met innovatieve oplossingen die beter aansluiten op de technologie en mogelijkheden van vandaag de dag. Wij creëren oplossingen waar de markt om vraagt en die uw schepen nodig hebben. En we staan klaar om u te helpen, dag in, dag uit. Wij zijn Alphatron Marine. Een gerenommeerde leverancier van geïntegreerde brugoplossingen, vertegenwoordiger van de belangrijkste merken in de industrie en producent van unieke aanvullende producten.

Onze teams bestaan uit de beste professionals op het gebied van ontwikkeling, design, engineering en commercie. Met een volledige ondersteuning van kenniscentra in Tokyo, Rotterdam, Singapore en Houston leveren we innovatieve ideeën en kwaliteit aan gebruikers, operators en scheepswerven en veranderen we de toekomst van scheeps- en land communicatie en navigatie.

Moederbedrijf Japan Radio Company (JRC)
Onze geschiedenis is nog niet zo lang. In 2014 bundelde Alphatron Marine en JRC hun krachten om verder te groeien. Op dat moment kwamen de Japanse kwaliteit en de Nederlandse innovatie samen en bracht zo het beste van beide werelden samen. JRC is een toonaangevende producent van scheepselektronica die gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van industrie conforme producten. Met een geschiedenis van meer dan 100 jaar heeft JRC een sterke reputatie. In 2017 nam JRC officieel Alphatron Marine over en werden we onderdeel van de Japanse familie.

Eén bedrijf, één team; wij creëren ideeën die de maritieme wereld veranderen. Met een team dat kan opschalen en zaken voor elkaar krijgt, dat samenwerkt, ondersteunt en problemen snel oplost. Een team dat u helpt vooruit te kijken waar anderen dat niet kunnen.

Technology in the maritime world moves fast. Luckily so do we. We are here to help your company with innovative solutions that match better with the technology and capabilities of today. We create solutions that the market demands and that your vessel needs. And we are ready to help you, every day.

We are Alphatron Marine. A renowned supplier of integrated bridge solutions, representative of the most important brands in the industry and producer of unique complementary products. Our teams consist of the best professionals in the field of development, design, engineering and commerce. With full support of Centers of Excellence in Tokyo, Rotterdam, Singapore and Houston, we bring quality and innovation to users, operators and shipyards, and we change the future of ship and land communication and navigation.

Our parent company Japan Radio Company (JRC)
Our history is not that long. In 2014, Alphatron Marine and JRC joined forces to grow further. At this time, Japanese quality and Dutch innovation came together to bring the best of both worlds together. JRC is a leading manufacturer of marine electronics that specializes in designing and producing industry-compliant products. With a history of more than 100 years, JRC has a strong reputation. In 2017, JRC officially took over Alphatron Marine, and we became part of the Japanese family.

One company, one team; we create ideas that change the maritime world. With a team that can scale up and get things done, that collaborates, support and tackles problems fast. A team that helps you look ahead where others cannot.

 

Wil je meer weten?!
Sluiten
Placeholder text.
Sluiten
Placeholder text.